ประกาศ

แจ้งเรื่องพนักงานเราไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น

ประกาศ 26/11/2562

ในวันที่ 18 ธันวาคมถึงวันที่ 22 ธันวาคม ทางพนักงานของทางเราทั้งหมดได้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ดังนั้น จึงไม่สามารถให้การบริการผ่านทางโทรศัพท์ได้

หากต้องการติดต่อ กรุณาติดต่อมาที่เมลล์ th-staff@future-s.co.th

 

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ