ประกาศ

ในส่วนของ “เสียงตอบรับจากผู้ใช้” ได้ทำการปรับปรุงใหม่แล้ว

ประกาศ 19/08/2562

ในส่วนของ “เสียงตอบรับจากผู้ใช้” ทางเราได้ทำการปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนี้ทางเราจะทำการอัพโหลดความเห็นของลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากจะขอสอบถามเพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิง