เกี่ยวกับนโยบายการรับมือต่ออิทธิพลการต่อต้านทางสังคม

บริษัทเรามีนโยบายการรับมือต่อกลุ่มอิทธิพลการต่อต้านทางสังคม เช่น กลุ่มก่อการร้าย ดังนี้

เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ ท่านได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข ทั้งหมด ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้โดยปราศจากข้อแม้หรือข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

เราขอปิดกั้นการให้ความร่วมมือหรือความเกี่ยวข้องใดๆที่กับกลุ่มอิทธิพลการต่อต้านทางสังคมที่นำไปสู่ความไม่สงบสุขในสังคม

เราจะดำเนินการทางกฎหมายทันทีเมื่อมีความประสงค์ที่ไม่เป็นธรรมมาจากผู้มีอิทธิพลการต่อต้านทางสังคม

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือกรณีใดๆก็ตาม เราจะไม่ดำเนินธุรกรรมกับผู้ที่มีอิทธิพลการต่อต้านทางสังคมอย่างเด็ดขาด

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือกรณีใดๆก็ตาม เราจะไม่รับเงินทุนใดๆจากผู้ที่มีอิทธิพลการต่อต้านทางสังคมอย่างเด็ดขาด