ขั้นตอนก่อนมาใช้บริการกับเรา

 1. สอบถาม พูดคุยเบื้องต้น

  หากมีข้อสงสัยใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเกี่ยวกับ IT สามารถติดต่อมาที่ทางเราได้

  เช่น การใช้อีเมล์ การทำเว็บไซต์ การรับส่งแชร์ไฟล์จากหลายๆที่ด้วยระบบปลอดภัย ฯลฯ

 2. การติดต่อจากเจ้าหน้าที่

  หลังจากยื่นเรื่องเข้ามาแล้ว ภายในเวลาทำการ 2 วัน จะมีเจ้าหน้าที่จากทางเราติดต่อไปที่ทางคุณ

  เรารองรับเรื่องทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย หากมวันหยุดนักขัตฤกษ์อาจเกิดความล่าช้าในการติดต่อได้

 3. ยื่นเสนอแพลนที่เหมาะสม

  ทางเราจะทำการเสนอแพลนที่เหมาะสมกับลักษณะบริษัทหรือความต้องการตามที่ได้รับฟังมา

  เช่น แพลนที่เสนออาจจะเป็นเว็บไซต์บริษัททั่วไป หรือเว็บไซต์ E-Commerce หรืออาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับข้อมูลในปริมาณที่มากตามความต้องการของลูกค้า

 4. สมัครการใช้บริการกับเรา

 5. จัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์

  หลังจากจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์แล้ว ทางเราจะส่งข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่ท่านสมัครใช้บริการให้

  ทางเราจะส่งมอบเซิร์ฟเวอร์ที่ท่านสมัครใช้บริการกับเราโดยคำนึงความปลอดภัยเป็นที่สุด ในส่วนของลูกค้าท่านใดที่เป็นโปรเจ็คทำเว็บไซต์หรือทำระบบ ทางเราจะรับผิดชอบโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคอยประสานงานติดต่อให้จนจบโปรเจ็ค

 6. การบริการหลังการขาย

  บริการในด้านคอยช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำในการใช้หรือตั้งค่าระบบของเซิร์ฟเวอร์

  เราให้บริการตามความต้องการของลูกค้าโดยการตรวจตราการทำงานของระบบเซิร์ฟเวอร์ตลอด 24 ชั่วโมง คอยดูแลในเรื่องการย้ายโดเมน เปลี่ยนการตั้งค่า DNS การใช้งาน control panel ของเซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ