ปิดปรับปรุง/เหตุขัดข้อง

ประกาศ Maintenance ของ CAT Data Center

ปิดปรับปรุง/เหตุขัดข้อง 17/07/2562

เรียนลูกค้าทุกท่าน

ตามข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทาง CAT Data Center ได้มีการปิดปรับปรุง จึงส่งผลทำให้ Shared Server, Dedicated Server และ VPS Server บางส่วนไม่สามารถใช้งานได้

ทางเราจึงต้องขออภัยเป็นอย่างสูง

วันเวลาที่ทำการปิดปรับปรุง

27 Jul (Sat) 2019 เวลา 22.00 – 28 Jul (Sun) 2019 เวลา 06.00

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่

TEL:02‐261‐2297

Chinnaworn : 096-860-1047