ปิดปรับปรุง/เหตุขัดข้อง

Update : ประกาศ Maintenance ของ CAT Data Center

ปิดปรับปรุง/เหตุขัดข้อง 23/07/2562

ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2019 ทางเราได้มีการแจ้งว่าทาง CAT Data Center จะมีการปรับปรุงเซิฟเวอร์ในวันที่

27 กรกฏาคม ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม เวลา 06.00 น.

ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น Shared Server, Dedicated Server, และ VPS Server บางส่วนจะไม่สามารถใช้งานได้

แต่เนื่องจากทางเราได้รับการติดต่อจากทาง CAT มาใหม่ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่มีตัดไฟ

ดังนั้นทางเซิฟเวอร์ของเราจึงไม่มีผลกระทบใดๆ และสามารถให้บริการได้ต่อไปตามปกติ

ทางเราต้องขออภัยที่ทำให้วุ่นวายด้วยครับ

ขอบคุณครับ