ประกาศ

แจ้งการปรับราคาโดเมน

ประกาศ 01/02/2566

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการกับทางเรา

ในวันนี้ ทางเราจะขอแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนราคาโดเมนบางส่วนให้ทุกท่านได้ทราบ

เนื่องจากในช่วงนี้ ได้เกิดความผันผวนของตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ราคาจึงมีการเพิ่มขึ้น
เหล่าผู้ที่รับจดทะเบียนโดเมน (องค์กรที่ดูแลโดเมนระดับสูง) เองก็ไม่สามารถตรึงราคาไว้ได้อย่างเดิม

หลังจากนี้ ทางเราเองจะพยายามบริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ทางเราจึงขอแจ้งการเปลี่ยนราคาให้ลูกค้าทุกท่านได้รับทราบดังนี้

รายละเอียดการปรับเปลี่ยน จะตามด้านล่างนี้

ลงทะเบียนและต่ออายุโดเมน .biz 1 ปี : 800THB→900THB
ลงทะเบียนและต่ออายุโดเมน .com 1 ปี : 600THB→700THB
ลงทะเบียนและต่ออายุโดเมน .info 1 ปี : 800THB→900THB
ลงทะเบียนและต่ออายุโดเมน .org 1 ปี : 700THB→750THB

ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จาก URL ด้านล่างนี้

โดเมน และ SSL Certificates

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารติดต่อเข้ามาได้ที่

เบอร์โทรศัพท์:095-698-6339(ภาษาญี่ปุ่น)/ 096-860-1047(ภาษาไทย)

Mail:th-staff@future-s.co.th