ประกาศ

แจ้งระยะเวลาการให้ Support ของ Window 7 และ Office 2010

ประกาศ 02/08/2562

ทางเราจะขอทำการแจ้งระยะเวลาการให้ Support ต่างๆดังนี้

Window 7 : 14 Jan 2020
Office 2010 : 13 Oct 2020

ตามที่เรียนเอาไว้ดังกล่าว หากถึงระยะเวลาที่กำหนดแล้ว
จะไม่มีการ Support ใดๆทั้งสิ้น รวมไปถึงการ Update ของโปรแกรมต่างๆจะสิ้นสุดลง
และจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไร้การป้องกันจาก Virus ต่างๆ
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบไปถึง Server ของทางบริษัทท่าน และอาจจะรวมไปถึงลูกค้าของบริษัทท่านด้วย

ดังนั้น ทางเราจึงอยากจะขอความร่วมมือให้ท่านช่วยตรวจสอบ Windows / Office ภายในบริษัทท่าน
ทางเรานั้นสามารถให้บริการเกี่ยวกับทางด้าน PC, Anti-Virus รวมไปถึงการ Setup ต่างๆด้วย

ขอบคุณครับ