ประกาศ

การให้บริการในช่วงที่ COVID-19 แพร่ระบาด

ประกาศ 20/03/2563

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทของเรา

เพื่อให้พนักงานของเรามีความปลอดภัย และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทางเราได้มีแผนการการให้บริการตามด้านล่างดังนี้

ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ
23 มีนาคม

ระยะเวลาในการให้บริการ
ยังไม่กำหนด

รายละเอียด
・ปรับเปลี่ยนเวลาการเข้าทำงาน
เปลี่ยนเวลาปฏิบัติของพนักงานเป็น 8:00 – 17:00 ลดความเสี่ยงของพนักงานในการเจอกับความแออัดจากการเดินทางไป – กลับจากที่พัก และที่ทำงาน
・ให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านบางส่วน
พนักงานบางคนต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอก ทางเราจำเป็นต้องให้พนักงานนั้นปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน

ในส่วนของการซัพพอร์ตนั้น ทางเรายังทำการให้ซัพพอร์ตลูกค้าอยู่ตามปกติ
แต่ในส่วนของเอกสาร Invoice นั้น ทางเราคงไม่สามารถจัดการให้ได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ติดต่อกรณีเร่งด่วน
ชิน:090-860-1047