ประกาศ

อัพเดทหน้า “เสียงตอบรับจากผู้ใช้” เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ 27/04/2563

ทำเราทำการอัพเดทหน้า เสียงตอบรับจากผู้ใช้ แล้วนะครับ หลังจากนี้ทางเราจะทยอยอัพเดทความเห็นของลูกค้าไปเรื่อยๆ และจะขอนำไปใช้อ้างอิงนะครับ