ประกาศ

แจ้งระยะเวลาการให้ Support ของ Office 2010

ประกาศ 04/06/2563

ทางเราจะขอทำการแจ้งระยะเวลาการให้ Support ต่างๆดังนี้
*ตัว Mainstream Support ก็ได้สิ้นสุดการให้บริการแล้ว

Office 2010 : 13 Oct 2020

ตามที่เรียนเอาไว้ดังกล่าว หากถึงระยะเวลาที่กำหนดแล้ว
จะไม่มีการ Support ใดๆทั้งสิ้น รวมไปถึงการ Update ของโปรแกรมต่างๆจะสิ้นสุดลง
และจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไร้การป้องกันจาก Virus ต่างๆ

“หากใช้ Bug ตัวนี้จะสามารถเข้าถึง Control Panel ได้” “หากทำแบบนี้ จะทำให้ระบบทั้งหมดล่มลงได้”
ถ้าไม่ได้รับการป้องกันที่ดี เราอาจจะโดนมิจฉาชีพโจมตีได้
ซึ่งช่วงนี้ ตัว Ransomware ก็เพิ่มมากขึ้น อาจจะทำให้เครื่องถูกจำกัดการใช้งาน จนทำให้เสียเงินได้

ผลที่ตามมานั้น ไม่เพียงแต่ PC ของบริษัทอย่างเดียว แต่อาจจะส่งผลกระทบไปถึง Server ของทางบริษัทท่าน
และอาจจะรวมไปถึงลูกค้าของบริษัทท่านด้วย

ดังนั้น ทางเราจึงอยากจะขอความร่วมมือให้ท่านช่วยตรวจสอบ Windows / Office ภายในบริษัทท่าน
และรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าว
แน่นอนว่า ทางเราเองก็มีบริการจัดการปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน

ขอบคุณครับ